TÜRKMENELİ İNSAN HAKLARI

DERNEĞİ

 

 

 

 

 

Bir Önceki

                    Bir Sonraki

Türkmeneli İnsan Hakları Derneği’nin çağrısı ile Türkiye’de faaliyet gösteren 10 Türkmen Sivil Toplum Örgütünün temsilcileri ve şahsiyetlerin katıldığı “2007 Kerkük”ü Destekleme Toplantısı” 4 Mart 2007 tarihinde Akgün Oteli’nde düzenlenmiştir. Toplantıda; Kerkük referandumu, Türkmenlerin geleceği ve Irak Anayasası gibi konular tartışılmış olup yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıda yazılı ilke ve kararların ilgili taraflara ve kamuoyuna duyurulmasına karar verilmiştir.

 

1-   Kerkük’ün tarihte olduğu gibi Türkmen kimliği özelliğini taşıyan bir Irak şehri olduğunu ikrar ederken bunun dışındaki tanımlamaları reddediyoruz.

2-   Irak Anayasasının 140.maddesinde yer alan “normalleştirme” amacından saptırılmış ve işe hile karıştırılmıştır. Bu manada 2003’ten sonra Kerkük’e yerleştirilen 650 bin Kürt’ün Kerkük”ten çıkarılmadan yapılacak bir “referandum”u asla kabul etmiyoruz. Kerkük”ün, ağırlığı Türkmenlerde olan bir yönetimle merkezi hükümete bağlı kalmasını istiyoruz.

3-   Irak Anayasasında Arap ve Kürtlerin yanında Türkmen ve diğer etnik unsurların da eşit haklara sahip olmalarını ve Türkmence’nin üçüncü resmi dil olarak kabul edilmesini talep ediyoruz.

4-  ABD ve Irak ulusal askerleri tarafından Telafer ve Tuzhurmatu başta olmak üzere diğer şehirlerde Türkmenlere karşı işlenen cinayetlerin ve kadınlarımıza yapılan tecavüzlerin sona erdirilmesini, sorumluların cezalandırılmalarını talep ediyoruz. 

5- Türkmen ve Arapları Kerkük’ten uzaklaştırmak amacıyla yapılan taciz, tehdit ve adam kaçırma olaylarını şiddetle kınarken, BM ve Irak hükümetini göreve çağırıyoruz.

6- Irak’ın toprak bütünlüğü bozularak güneyde “Şii Federasyonu” kurulur ise Türkmenlerin de kendi bölgelerinde “Türkmeneli Federasyonu”nu kurma hakkı doğacağına inanıyoruz.

7- Farklı listelerden Irak Ulusal Meclisi’ne seçilen Türkmen asıllı milletvekillerini, Irak Türkmen Cephesinin milletvekilleri ile işbirliği yaparak, Meclis’te Türkmenlerin haklarını sağlama noktasında göreve davet ediyoruz.

8- Türkmenler tarafından kabul gören siyasi partilerin Irak Türkmen Cephesi ile yakın işbirliği yapmaları ve ITC’nin de partilere eşit şekilde kucak açması çağrısında bulunuyoruz.

9- Türkmen siyasi partilerini, daha etkin bir yapılandırmaya giderek teşkilatlarını güçlendirmeye ve tüzükleri gereği zamanında seçimlerini yapmaya çağırıyoruz.

10- Türkmeneli TV’sinin yeniden yapılanmasını ve milli şuuru artıracak programlara yoğunluk verilmesini ayrıca Arapça ve İngilizce ayrı bir kanaldan yayın yapılmasını tavsiye ediyoruz.

11- 10 Türkmen Sivil Toplum Örgütü olarak  “Kerkük Dayanışma Platformu” adı altında yukarıda yazılı kararların uygulanmasını sağlamak, referandumu engellemek ve davamızı kamuoyuna tanıtmak amacıyla ortak bir çalışma sürdürmeye karar vermiş bulunmaktayız.

12- Kerkük Dayanışma Platformu “2007 Faaliyet Planı” nı oluşturup uygulamaya başlanacaktır.