T Ü R K M E N E L İ

İ N S A N  H A K L A R I  D E R N E Ğ İ

Fevzipaşa Cad. Çalarsaat Sk. No:5 Da:4 Atikali-Fatih-İstanbul

Web: www.turkmeneliihd.com Mail: avcisavas@mynet.com

Tel:0532.216 95 99–0212 5254087

 

 

 

           1-  a.       Yönetim Kurlu Üyeleri:-

-          Savaş Avcı           Genel Başkan

-       Nefi Demirci       Onursal Başkan

-          Cüneyt MEngü     Genel sekreter

-          Cengiz Oğuz         Muhasıp.Üye

-          Mehtap Neftçi      Aktif Üye

         b.       Yedek Y.K. Üyeleri:

-          Yılmaz Ömeroğlu

-          Seyfettin Hancı

-          Yaşar Berberoğlu

-          Sadık Kerküklü

-          Yağmur Türkmen

       2-       Denetleme Kurulu Üyeleri:

-          Mehmet Hurşitoğlu

-          Aygül Oğuz

-          İkram Demirci

          Yedek D.K.Üyeleri:

-          Rafet Hürmüzlü

-          Perihan Avcı

-          Kenan NAccar

 

              3-  İcra Kurulu  

      Süheyle Abdulrazzak,

        Bahattin Türkmen,

        Demir Enver,

       Yalçın Avcı,

       Oral Avcı,

       Deniz Tütüncü,

       Kemal Mehmet Ali Beyatlı,

       Nihat Bacalan,

       Eşref Kamil

      Yilmaz Ömeroğlu

 

            4- Kadın Kolları 

        Dr. Leyla Çarşafçı,

       Perihan Avcı,

       Çınar Müftüoğlu,

       Mehtap Neftçi,

        Deniz Tütüncü

       Aygül Oğuz.

    Ayhan Kerküklü

 

Temsilcilikler:

Kerkük      :Seyfettin Hancı

Ankara      :Tacettin Çayır

Almanya    :Haşim Salihi

Avrupa      :Saim Hasib Necib

 

 

 

Savaş Avcı
Başkan